تصاویر اسطوره‌های ایرانی روی جلد نوشت‌افزار+تصاویر

تصاویر طرح‌های جدید اسطوره‌ها با عناوینی نظیر «سهراب، محمدحسین فهمیده»، «مهدی باکری، کاوه آهنگر»، «رستم، محمدعلی جهان‌آرا»، «مهدی باکری، کاوه آهنگر»، «آریو برزن، محمد ابراهیم همت»، «سیمرغ، عباس بابایی» و «آرش کمانگیر» نامگذاری شده است.