کاپیتان شهبازی از دولت آمریکا شکایت کرد

با توجه به روح معاهدات بین‌المللی و اسناد سازمان‌های تخصصی در مورد حمل و نقل هوایی همانند اسناد و قوانین مربوط به ایکائو، نباید هیچ محدودیتی در رابطه با حمل و نقل هوایی غیرنظامی دیگر کشورها ایجاد نمود. در حالی که آمریکا با اعمال تحریم هواپیمایی و ممنوعیت فروش قطعات هواپیماهای غیرنظامی آشکارا این قوانین را نقض نموده است.

کمپین کاپیتان شهبازی در محكوميت تحريم فروش هواپيما به ایران

کاپیتان هوشنگ شهبازی خلبان هواپیمای بوینگ 743 مسکو به تهران که به دلیل آسیب دیدگی هواپیما توانسته بود آن را بدون چرخ جلو در فرودگاه مهرآباد فرود آورد در یک بیانیه و کمپین جهانی خواستار محكوميت تحريم فروش هواپيماهاي مسافربری غیر نظامی به ایران شد.