مشکلات کتاب‌داران هرچه سریعتر حل شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: باید شأن منزلت کتابدار پاس داشته شود هر چه سریعتر باید مشکلات رفاهی کتابداران به ویژه کتابداران روستایی حل و برطرف شود.