روایتی از رشادت‌های نیروی دریایی

رشادت‌های نیروی دریایی در این جنگ نابرابر، سوژه ی رمان‌ها و فیلم‌های سینمایی بسیار و نقل محافل گوناگون می‌توانست باشد… و اینك خاطرات این مجموعه پیش روی خواننده ی گرامی ورودی است به موضوع «دفاع آبی».