آیت‌الله‌طالقانی قدیمی‌ترین‌ مبارز انقلاب

در ميان رهبران روحاني و سياسي انقلاب، طالقاني از چند وي‍ژگي منحصر به فرد و ممتاز برخوردار است. اول اين­كه او در مبارزه از همه پيشگام­تر و با سابقه­تر است چرا كه وي از سال­هاي آخر سلطنت رضا شاه عملاً وارد مبارزه شد، حال آن­كه ديگر مبارزان از دهه­ي سي به مبارزه پيوستند و حتي امام خميني (ره) نيز از آغاز دهه­ي چهل مبارزه تاريخي خود را آغاز كرد.