انتشار جدیدترین‌ اجوبة‌ الاستفتائات‌ رهبری

کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظّم رهبری شامل پاسخ‌های معظّمٌ‌له به سؤالات شرعی مقلدان در موضوعات مختلف می‌شود.