«ارتباطات و توسعه» به بازار آمد

کتاب ارتباطات و توسعه بر دو رویکرد «توسعه به وسیله ارتباطات» و «توسعه برای ارتباطات» تاکید کرده است؛ که در اولی، ظرفیت­‌های ارتباطی به ویژه ارتباطات انسانی در حوزه آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در دومی تکیه بر تصمیم‌­گیری­‌های عمومی و تاکید بر «عقلانیت ارتباطی» مورد توجه است. با چنین رویکردی، ارتباطات توسعه به معنای افزایش سطح مردم سالاری در حوزه­‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح است.