«اشارات و تنبیهات» زرشناس منتشر شد

این کتاب مجموعه‌ای از مقالات و گفتارهای نظری شهریار زرشناس درباره قلمروهای اقتصاد و سیاست امروز ایران است که جداگانه در نشریات و سایت‌های مختلف منتشر شده است و با استقبال مختلف دانشجویان و جوانان مواجه شده است.