انتشار اشتراکات شیعه‌و‎سنی در عقیده‎مهدویت

کتاب «اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت» از سوی مؤسسه فرهنگی هنری مشعر در سه فصل شخصیت‌شناسی امام مهدی(عج)، قیام امام مهدی(عج) و حکومت امام مهدی(عج) منتشر شد.