«اعترافات فتنه» در بازار

سومین جلد از مجموعه «اعترافات فتنه» که مربوط به نقش حزب کارگزاران سازندگی در این حوادث است، به همت مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد.