سید غلامرضا سعیدی؛ مجاهد فرهنگی

این نام تداعی‌‌كننده‌ی خاطره‌ی كتاب‌ها و مقالات متعددی است كه از دهه‌ی ۱۳۲۰ شمسی تا هنگام انقلاب اسلامی، در روزگار جولان مكاتب مادی و هجوم انحرافات فكری با نام سید غلام‌رضا سعیدی منتشر می‌شد. نوشته‌هایی كه باعث می‌شد بچه مسلمان‌ها سرشان را بالا بگیرند و با افتخار از مكتب‌شان در مقابل ماركسیست‌ها و شیفتگان دنیای غرب حرف بزنند.