کتاب «انقلاب، فصل بیداری» رونمایی شد

محمدرضا زائری گفت: گاهی برخی افراد خواسته یا ناخواسته، یک بعد از امام (ره) را برجسته می‌کنند در صورتی که امام(ره) قاطعیت‌هایی در برخورد دارند که شاید کسی باور ندارد و گاهی هم لطافت‌هایی وجود دارد که شاید کسی آنها را نیز باور نکند.

کتاب انقلاب، فصل بیداری رونمایی می شود

این کتاب با زیرعنوان «فصل بیداری» به بازخوانی اندیشه‌های بنیان‌گذارجمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. بخشی از این اندیشه‌ها در مجموعه‌کتاب”صحیفه نور” مکتوب شده و مولف کوشیده است پس از تلخیص سخنان امام خمینی (ره) با اضافه کردن شرح‌هایی مخاطب را به تامل در بیانات بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی ترغیب کند.

کتاب محمدرضا زائری بدون مجوز منتشر شد

این کتاب متاسفانه بدون اینکه حتی یک نسخه (جهت اطلاع) برای موسسه امام ارسال شود منتشر شده است.

آنهایی که امام را ندیده‌اند،بخوانند

نکته مهم درباره این اثر این است که برخلاف سایر آثار زائری، «کتاب انقلاب» مثل کارهای قلمی قبل از این زائری فانتزی‌ نیست. متنی روان دارد و در جای جای آن نگاه انتقادی از وضع فعلی فرهنگ و سیاست انقلاب اسلامی وجود دارد.