کتاب «بیداری اسلامی» منتشر شد

کتاب «بیداری اسلامی» به قلم مصطفی مرتضوی، پژوهشگر تاریخ و اندیشه سیاسی و به همت بنیاد فرهنگی-تاریخی خانه مشروطیت اصفهان در 4 فصل تنظیم شده است؛ فصل اول تا چهارم کتاب به ترتیب به معرفی اتفاقات و چهره های موثر در چهار موج بیداری اسلامی تا عصر کنونی بر اساس رویدادها و رهبران می­ پردازد.

تدریس کتاب «بیداری اسلامی» در مدارس

کتاب بیداری اسلام در مقطع سوم دبیرستان تدریس می‌شود.

کتاب بیداری اسلامی در کلام امام خامنه‌ای منتشر شد

کتاب بیداری اسلامی در کلام امام خامنه ای منتشر شد. کتاب بیداری اسلامی در شش فصل با عناوین؛ ضرورت های بیداری اسلامی، عوامل پیدایش بیداری اسلامی، شاخصه ها و مولفه های بیداری اسلامی ، وظایف، راهکارها و فرصت های بیداری اسلامی، آسیب ها و تهدید های بیداری اسلامی و تحقق بیداری اسلامی توسط محمد حسن رضایی جمع آوری و تنظیم شده است

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.