«تعزیه تراژدی سینما» وارد بازار نشر شد

کتاب «تعزیه تراژدی سینما» اثری از احمدطالبی‌‌نژاد پیوند تعزیه به مثابه یکی از مردمی‌ترین و موثرترین نمایش‌های ایرانی که از سویی ریشه در باورهای مذهبی دارد و از سویی به اساطیر ایرانی پیوند می‌خورد را با تراژدی و سینما بیان می‌کند.