«جنایت جنگی»؛ نگاهی تبیینی به جنگ

ایران حدود ۶۰۰ بار توسط عراق، مورد حمله شیمیایی قرار گرفت که ۵۸۲ نوبت آن را در کتاب «جنایت جنگی: حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران» تبیین کرده‌ام.