کتاب «جهانی ‌سازی از پایین» منتشر شد

چاپ اول کتاب «جهانی‌سازی از پایین» اثر جرمی بریچر، تیم کاستلو و برندان اسمیت، با ترجمه حسن نورائی‌بیدخت منتشر و راهی بازار نشر شد.