«حزب‌الله؛ سیاست و مذهب» منتشر شد

در بخشی از این کتاب درباره «مشروع ‌سازی استفاده از خشونت علیه جامعه اسرائیل» می‌خوانیم: جامعه اسرائیل مسئول شرارت حکومت خویش است که ضرورتاً اشغال جنوب لبنان هم در زمره آن شرارت‌هاست.