«حماسه صبر» نگاهی به زندگی امام مجتبی

تاریخ زندگی امام حسن مجتبی (علیه السلام) پر است از حوادثی غریب و در عین حال عبرت‌آموز. صلح امام شاید مهم‌ترین واقعه‌ی آن دوران است و واکاوی آن در عصر حاضر می‌تواند درس‌های زیادی برای ما به همراه داشته باشد. «حماسه‌ی صبر» کتابی است که اختصاص دارد