«خاطرات آیت‌الله عبدالله محمدی» منتشر شد

آیت‌الله عبدالله محمدی یكی از روحانیونی است كه این نقش اصیل را به خوبی ایفا كرده است. وی چه در پیش از انقلاب و چه پس از آن، خود را چون سربازی در خدمت اسلام و موظف به نگهبانی و پاسداری از آرمان‌های آن می‌داند