«خاطرات محمد هاشمی» منتشر شد.

محمد هاشمي رفسنجاني از جمله شخصيت‌هاي فعال در نهضت اسلامي است كه بخشي از فعاليت‌هاي وي در بستر خانواده و به‌ويژه برادر بزرگ‌تر خود آيت‌الله اكبر هاشمي صورت گرفته است.