اندک فرهنگ باقی‌مانده از انقلاب در حال نابودی است

اگر شما واقعا وزارت فرهنگ با پسوند اسلام هستید و از متن انقلاب برآمده اید توضیح دهید دلیل اهمیت دادن به این نویسندگان و این کتاب ها، چیست و ربط اینها به انقلاب اسلامی، عنوانی که شما از آن بیرون آمده اید چیست؟

جذابیت زندگی برونسی برای مخاطب خارجی

نسخه فارسی ششصدهزار نسخه در9سال ، نسخه عربی یک میلیون نسخه در یک سال.برای مخاطب بین المللی زندگی عبدالحسین برونسی بسیار حیرت آور و جذاب است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.