خدا تسبیحی از گنجشک دارد

کتابی که از سری مجموعه کتاب‌های «خودمان» در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» می‌باشد و توسط انتشارات کانون منتشر شده است. این اثر مجموعه‌ای از چهل قطعه از دوبیتی‌های شاعر با مضامین انسانی است که جهان‌بینی شاعر را از دریچه‌ی نگاه به دنیای گنجشک‌ها به نمایش می‌گذارد.