فریادهای اسفندقه بر سر آمریکا رونمایی شد

جدیدترین اثر مرتضی امیری اسفندقه با عنوان «دارم خجالت می‌کشم از اینکه انسانم» رونمایی شد. شاعر در این اثر فریادها و اعتراض‌های خود علیه آمریکا و استکبار را با زبان واژه‌ها به تصویر کشیده است.