«در بوته نقد» رونمایی می‌شود

موسسه خانه کتاب مراسم بزرگداشت سید علی موسوی گرمارودی را به همراه رونمایی از کتاب «در بوته نقد» مجموعه نقدهای وارد شده بر اشعار وی را ششم آبان ماه سال جاری در سرای اهل قلم برگزار می‌کند.