کتاب احمدی‌نژاد منتشر شد

کتاب احمدی‌نژاد با عنوان «در زلال جاری فرهنگ» منتشر شد.