واقعیت یهود(۴):هرتزل و اولین کنگره حزب صهیونیسم

تئودور هرتزل در كتابش از يهود در خواست نمود تا دولتي در فلسطين يا آراژانتين تاسيس كنند. وي در اين كتاب مساله اي را مطرح مي كند و راه حل آن را نيز ادامه مي دهد. او مي گويد: «مردمي هستند بدون زمين، يعني يهودي ها و سرزميني وجود دارد بدون سكنه، كه همان فلسطين است، راه حل روشن است ؛ سرزمين بدون سكنه بايد به مردم زمين برسد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.