برگزیدگان جایزه جلال معرفی شدند

برگزیدگان نهایی هفتمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد مشخص شدند.