روایتی از کینه‌توزی‌ها و جنگ‌طلبی‌های آمریکا

«رویای جنگ» یادآور آمریکایی کینه‌توز است که «شهروندی» در آن به سطح «جنگ طلبی» تنزل یافته و دستگاه بوش ـ چنی به عنوان یک نظام مرگبار و غیر قانونی این سیاست انتقام‌جویانه و سلطه‌طلبانه را دامن می‌زند.