خاطره امیرخانی از روزی که حداد فهمید سرطان دارد

رضا امیرخانی نویسنده در مراسم رونمایی از کتاب «زیر و بم داستان» نوشته مرحوم حسین حداد، به بیان خاطره‌ای مشترک با محسن مومنی از وی در آخرین روزهای حیاتش پرداخت. در این برنامه مجتبی رحماندوست که در دوران ریاست جمهوری خاتمی و هاشمی، مشاور آنها در امور ایثارگران بود، از شیمیایی بودن مرحوم حسین حداد سخن گفت و تاکید کرد که نحوه درگذشت وی، شهادت‌گونه بوده است.