سوگند به عشق! کربلا آموزه‌ است

مجموعه شعر « سلام بر عاشورا » در بر دارنده 162 رباعي عاشورايي از شاعر آیینی کشورمان رضا اسماعيلي با مضامین حماسی است كه از سوي انتشارات اطلاعات به بازار نشر عرضه شده است .