«سنابرق» در تحلیل فتنه 88 منتشر شد

کتاب «سنا برق»؛ گزیده گفتارها و گفتگوهای روشنگرانه اساتید در تحلیل فتنه 88 در دو جلد از سوی دفتر نشر معارف و دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شد.