در جلسات مذهبی «ایمان مُرده » عرضه می‌شود

در انفاق و امور خیریه دینی هم باید عقل را به کار گرفت؛ هر نوع خرج کردنی را انفاق نمی گویند، اگر اول بیندیشیم چه نیازی در جامعه اسلامی وجود دارد و در آن زمینه برای رضای خدا خرج کنیم، این انفاق می شود. انفاق به‌معنای پرکردن خلأ‌ها‌‌ست و تنها به موضوعات مادی ختم نمی‌شود وهر فرد مومن باید با توجه به بضاعت خود انفاق کند

در ماه مبارک رمضان چه بخوانیم

این بسته شامل ۱۰ کتاب از اساتید و علمای برجسته دینی است که در ادامه معرفی شده اند

نگاهی به طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

«طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مباحث ضروری دین را به‌گونه‌ای تعهدآفرین معرفی کرده است. یعنی در کتاب، اصول اساسی اعتقادی دین، مبتنی بر آیات قرآن به مخاطب عرضه شده است، به‌طوری که این اصول اعتقادی از سطح مفاهیمی ذهنی خارج شده و رنگ و بوی عملی گرفته‌اند.