منتقدان به پیشواز «ظلمات» می‌روند

نشست نقد و بررسی رمان «ظلمات» نوشته محمد علی علومی در سرای هل قلم برپا می‌شود.