شرح ترور عماد مغنیه در «عملیات بزرگ موساد»

نویسندگان این کتاب در فصل نوزدهم با عنوان « عشق و مرگ در نیمروز» به عملیات ترور عماد مغنیه، یکی از رهبران حزب‌الله لبنان زمانی که در حال رفتن به یکی از آپارتمان‌های مسکونی در شهرک «کفرسوسه» در مرکز دمشق بود، اشاره کرده‌اند.