عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین

به‌عنوان آخرین تیر تركش خود نقشه ی حمله ی همه‌جانبه‌ی منافقین به ایران را با پشتیبانی آمریكا و سایر كشورهای مخالف ایران طراحی و اجرا كردند. اما پاسخ ناگهانی و كوبنده رزمندگان اسلام به متجاوزان تمام معادلات آنان را تغییر داد. این پاسخ تاریخی كه «عملیات مرصاد» نام گرفت.