انتشار طنز‌های منظوم سیدحسن حسینی

امینی درباره این مجموعه اظهار کرد: بخشی از شعرهای طنز مرحوم سیدحسن حسینی قبلا در كتاب «نوشداروی طرح ژنریك» منتشر شده است اما این‌بار توسط خانواده ایشان شعرهای جدید آن مرحوم در اختیار من قرار گرفته است.