«لذت نقد» نقد می‌شود

این اثر عمده نقد‌ها، ضدیادداشت‌ها و مقالاتی درباره سینمای ایران است که از سال ۱۳۶۸تا ۱۳۸۹ در مجلات، روزنامه‌ها و کتاب‌های مختلف توسط مسعود فراستی نوشته و پس از سال‌ها در این کتاب گنجانده شد.