حس میکردم شریک خنده‌ها و گریه‌هایشانم

لشکر خوبان، یکی از صدها کتابی است که خاطرات یک رزمنده را بازگو می کند اما در میان رزمندگان لشکر 31‏عاشورا فعلا تنها کتابی است که با این حجم و دقت و پیوستگی، خاطرات یک نیروی اطلاعاتی را روایت کرده است. خواننده در این کتاب از اولین تلاش های راوی برای اعزام به جبهه تا جزییات حضور یک بسیجی 16ساله و سپس روند رشد و تحول شخصیت او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی با خبر می شود