«مبانی دینی استکبار ستیزی» منتشر شد

این اثر به کوشش موسسه فرهنگی راه فخرالائمه (علیهم السلام) در چهار فصل تألیف شده است.