«مبانی نظری تفکر فرهنگیِ حضرت امام خامنه‌ای» منتشر شد

این دفتر کوشیده است تا باب سخن و بحث را در ساخت مبانی نظری فرهنگ بگشاید؛ آنجا که سترگ‌ترین ساحت انقلاب اسلامی و اصلی‌ترین وجه و منظر نظری مقام معظم رهبری به شمار می‌آید و می‌توان آن را بر ساحات دیگر تفکر رهبری غلبه داد. هر چند که مبانی نظری٬ غالبا سرایتی همه جانبه به عرصه‌های مختلف سیاست٬ اقتصاد٬ امنیت و … دارد.