نگاهی به ده دوره انتخابات ریاست جمهوری

«مردان جمهور» می‌خواهد برای نسل جوان بازگو کند که در این ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری چه اتفاقاتی رخ داده، چه افرادی کاندیدا و انتخاب شده‌اند و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به این افراد چه چیزهایی بوده است.