فیاض «مهندسی فرهنگ عمومی» را منتشر کرد

کتاب «مهندسی فرهنگ عمومی» به نویسندگی ابراهیم فیاض از سوی موسسه انتشارات کتاب نشر روانه بازار نشر شد.