«مکافات»؛ آخرین روزهای جمهوری آمریکایی

این کتاب حکایتی است به غایت جالب از هماهنگی ارکسترگونه‌ی مجلس سنا، پنتاگون و محافل صنعتی آمریکایی برای میلیتاریزه سازی بزرگ‌ترین قدرت صنعتی جهان در راستای کسب منافع هرچه بیشتر نخبگان حاکم. گسترش هرچه بیشتر جنگ‌افروزی‌های ایالات متحده، به‌ویژه در دهه‌ی اخیر و در خاورمیانه را می‌توان در همین راستا مشاهده و تحلیل کرد.