نگاه از بیرون، «فتنه ۸۸ در نگاه تحلیلگران آمریکا»

به گزارش تریبون مستضعفین دفتر دوم کتاب «نگاه از بیرون» با زیر عنوان «فتنه ۸۸ در نگاه تحلیلگران آمریکا» با ترجمه علی فتحعلی آشتیانی از سوی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دفتر نشر معارف منتشر شد. در دنیای امروز، هیچ بحرانی، به ویژه مسائل سیاسی در محدوده مرزهای جغرافیایی باقی نمی‌ماند و هر […]

فتنه ۸۸ در نگاه روزنامه‏‌نگاران خاورمیانه

بازخوانی، نقد و تحلیل فتنه ۸۸ از زبان منتقدان داخلی کشورهای عربی بسیار خواندنی است و ابعاد ناشناخته بین‏ المللی این فتنه فراگیر را آشکار می‌کند.