رقابت نشر دیجیتال با کتاب‌های کاغذی

باز هم رنگ در بخش کودک شصت و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت حرف اول را می‌زد، اما گوی سبقت عرصه دیجیتال در بخش کودک پررنگ تر از بخش بزرگسال بود ضمن اینکه متاسفانه بازهم خشونت نشر داده می‌شود.