رونمایی از «همیشه باران» سعید حدادیان

شهرستان ادب با 32 عنوان کتاب در طرح «هفته ناشر» حضور دارد و به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی از کتاب «همیشه باران» رونمایی می‌کند.