روایت «پدرخوانده حقوق بشر»

این کتاب مجموعه مقالاتی درباره نقش آمریکا در شرارت‌ها و جنگ افروزی‌های دنیا را گردآوری کرده است‌.