ضرورت حفظ سر رهبری و تقویت جایگاه حاکم اسلامی

بی‌توجه به ضرورت حفظ اسرار و جایگاه رهبری دینی یا ضعف‌های اخلاقی و به دنبال نمایش مهم بودن و ارتباطات پشت صحنه داشتن، قبل از اعلام رهبری اسمی را به عنوان نام سال اعلام شود، اگر غلط باشد که تهمت زدن و شکستن جایگاه رهبری است و اگر درست هم باشد که افشای سر رهبر دینی و لوث کردن جایگاهی با اهمیت که همه ی چشم‌ها و گوش‌ها باید به دهان و انگشت تدبیر وی باشد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.