قیمت ۱۰ قلم کالا از روزی که روحانی آمد

بیشترین رشد قیمتی را کره پاستوریزه داشته است که هر کیلو کره از مرداد ماه تا به امروز رشد دو برابری را تجربه کرده است.

کره از فهرست کالا‌های اساسی حذف شد

دبیر انجمن صنایع لبنی از حذف کره از فهرست کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه کره باید با ارز ۲۴۷۷ تومان ترخیص شود، قیمت کره نیز به دوبرابر افزایش یافته است.