اینترنت به مریخ هم رسید

شرکتی تحقیقاتی طی آخرین دستاورد‌های خود از اجرای طرح اینترنت به نام «SpaceX» تا چند سال آینده خبر داد.

عنصر زمان و مکان تأثیری در بحث اجتهاد ندارد

استاد حوزه علمیه قم درباره بحث اجتهاد گفت: واقعیتش این است که صرف زمان و مکان در این موضوع اثر ندارد، مسأله‌ شرایط است. بشر در کره‌ مریخ باشد، یا در کره زمین، اگر همین شرایط را داشته باشد فرقی ندارد. مهم این است که شرایط چه باشد.